Inschrijving voor Bij- en nascholing 'Professional in de Kinderoncologie'

Bij- en nascholing 'Professional in kinderoncologie'

Een professional in de kinderoncologie beschikt over actuele kennis van kinderoncologische aandoeningen. Tijdens de bij- en nascholing ‘Professional in de kinderoncologie’ worden de meest recente medische en verpleegkundige ontwikkelingen behandeld en komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod: hemato-oncologie, solide tumoren, hersentumoren en palliatieve- en ondersteunende zorg aan kinderen met een oncologische aandoening. We verwachten een diverse groep van ongeveer 40 deelnemers met verschillen in functies en ervaring, waardoor iedereen van elkaar kan leren.

Programma

Klik hier voor het complete programma. Dit voorjaar is er geen extra verdiepingsdag voor Data, Trial en Research, in het najaar weer wel.

Doelgroepen

Deze bij- en nascholing is zeer geschikt voor Kinderoncologie verpleegkundigen (eens in 5 jaar verplicht), Verpleegkundig specialisten, Kinderverpleegkundigen die werken met kinderen met kanker, Paramedici, A(N)IOS kindergeneeskunde, Researchverpleegkundigen, Datamanagers, Trialmanagers en Researchers (promovendi en postdocs).

Data & locatie

  • Maandag 25 en dinsdag 26 maart 2019
    Maandag 8 en dinsdag 9 april 2019
    Maandag 15 en dinsdag 16 april 2019

De 6-daagse Bij- en nascholing vindt plaats in het Prinses Maxima Centrum in Utrecht.

Kosten

De kosten voor de 6-daagse training bedragen € 495,- per deelnemer incl. lunches excl. lesmateriaal (leerboek Kinderoncologie – uitgeverij Tijdstroom € 85,-).

Accreditatie

Accreditatie voor de VS is aangevraagd.

Aanmelden

Aanmelden voor de 6-daagse Bijscholing ‘Professional in de Kinderoncologie’ kan via het inschrijfformulier.