Centrale Raad

Eén van de verantwoordelijkheden van SKION is het borgen van de kwaliteit van de zorg in de kinderoncologie. 
Daartoe zal de SKION nationale richtlijnen voor diagnostiek en behandeling, inclusief follow-up en lange termijn effecten, vaststellen en monitoren.

De Centrale Raad heeft onder meer tot taak om advies te verlenen over het vaststellen van de behandelrichtlijnen.  Na goedkeuring worden de richtlijnen vermeld op de website van SKION en zijn daarmee nationale richtlijnen. 

De leden van de Centrale Raad verrichten hun functie onbezoldigd. 

Documenten: