Toestemming bij opname in het Prinses Máxima Centrum

Bij opname in het Prinses Máxima Centrum  zal aan de ouders/voogd en/of het kind zelf toestemming gevraagd worden voor het verzamelen en gebruiken van lichaams-
materiaal en gegevens voor onderzoek.


Daartoe zijn de volgende informatiebrieven beschikbaar:

PIF eerste opname in Prinses Máxima - Ouders , v 4.0 d.d. 18-06-2018
PIF eerste opname in Prinses Máxima - Jong volwassenen , v 4.0 d.d. 18-06-2018
PIF eerste opname in Prinses Máxima - Kinderen , v 4.0 d.d. 18-06-2018