Aanmelden van materiaal

Op deze pagina vindt u instructies voor het aanmelden van patiëntenmateriaal bij het Laboratorium voor KinderOncologische Pathologie (voorheen Diagnostisch Laboratorium van het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie).


Melding van insturen patiëntenmateriaal
Haemoblok
Preparaten
Informatie over de koerier


Melding van insturen patiëntenmateriaal
Telefonisch de verzending per koerier vooraf melden aan het Laboratorium voor KinderOncologische Pathologie (voorheen Diagnostisch Laboratorium van het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie).

Op werkdagen van 08.00-17.00 uur:
telefoon 088-9729313

De koerier (PS-nachtdistributie) haalt maandag t/m donderdag materiaal op. Vrijdag wordt er niet opgehaald. 

Terug naar boven

Haemoblok
Bloed en/of beenmerg kunnen in een door het Laboratorium voor KinderOncologische Pathologie (voorheen Diagnostisch Laboratorium van het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie) verstrekt haemoblok en verpakkingsmateriaal worden verstuurd:
Aanvraag onderzoek haemoblok , versie januari 2021 (zie ook op iMáxima)

Terug naar boven

Preparaten
Als u alleen controlepreparaten, zonder haemo- of liquorblok instuurt, kunnen deze in de daartoe ontworpen goedgekeurde verpakking, per gewone post worden verstuurd. 

Terug naar boven

Informatie over de koerier
Op werkdagen via PS-Nachtdistributie
Aanmelding voor vervoer doet u: 
per e-mail: logistiek@PS-nachtdistributie.

Bij voorkeur voor 16:00 uur en met een speciaal daarvoor ontworpen opdrachtformulier (zie hieronder).

Ná 16:00 uur opdrachtformulier gemaild? Dan bellen naar PS-nachtdistributie:
088 – 0180180

Download hier het opdrachtformulier voor de koerier: 
Opdrachtformulier-PS-nachtdistributie , versie 15 januari 2021

Verpakking:
In door Diagnostisch laboratorium verstrekte verpakking, lekdicht en met absorberend materiaal verpakt. 

Plaats van ophalen:
U zorgt dat het pakket klaar ligt op de met de koeriersdienst afgesproken plaats.

Terug naar boven