Aanmelding nieuwe patient

Aanmeldingsprocedure SKION

Alle SKION-patiënten dienen per e-mail te worden aangemeld via ‘m.vos-28@prinsesmaximacentrum.nl’. Dit gebeurt via een wachtwoord-beveiligde Template Excel-sheet met een aantal standaard velden met NAW en diagnose-gegevens

Template aanmeldingsprocedure Versie 4

Met deze gegevens kan een SKION-nummer toegekend worden. Het SKIONnr wordt terug gecommuniceerd naar het betreffende centrum via dezelfde wachtwoord-beveiligde Excel-sheet. Op deze manier wordt de zorg en research gescheiden gehouden. 

Graag alle patiënten via ‘m.vos-28@prinsesmaximacentrum.nl’ aanmelden (dus ook leukemieën, beenmergfalen en verdenking leukemie). Daarmee zijn complete gegevens gewaarborgd.