Organisatiestructuur

Raad van Toezicht (RvT)
De Raad van Toezicht bestaat uit 3 leden: Dr. H.A. (Hugo) Heij, Prof. dr. B.M.J. (Barbara) de Moerloose en Dr. M. (Marc) Bierings. Het eerste lid is de voorzitter van de Raad van Toezicht en vertegenwoordigt SKION samen met dr. J.G. (Hanneke) de Ridder-Sluiter, in het Coöperatiebestuur van het Prinses Máxima Centrum dat samen met de VKN wordt gevormd. Het derde lid is ook voorzitter van de Centrale Raad om zo de link te kunnen leggen van CR met RvT. 

De RvT houdt toezicht op SKION door o.a. bestuursbesluiten goed te keuren, de jaarrekening goed te keuren, en treedt als wekgever op voor de RvB.

Raad van Bestuur (RvB)
De Raad van Bestuur wordt gevormd door 1 lid, Drs. M.J. (Marc) Vincent. De RvB legt verantwoording af aan de RvT, coördineert de CR en geeft leiding aan de SKION medewerkers.
De RvB stelt, samen met de RvT, de richtlijnen vast op basis van de goedkeuring van de CR en neemt de noodzakelijk acties om deze vastgestelde richtlijn bekend te maken (o.a. op de website van SKION) en om behaalde resultaten te delen o.a. via symposium en publicaties.

De Centrale Raad (CR)
In deze raad hebben 25 professionals zitting. De meesten van hen zijn werkzaam in het Prinses Máxima Centrum. Een voorstel voor een nieuwe of bijgestelde richtlijn wordt voorgelegd aan de CR. Deze checkt of alle ontwikkelstappen zijn gevolgd en borgt het multidisciplinaire aspect van de richtlijn. De CR keurt tenslotte de richtlijn goed en draagt deze voor aan de RvB ter vaststelling.