Organisatiestructuur

Raad van Bestuur en Raad van Toezicht

De bestuursorganen van de Stichting Kinderoncologie Nederland zijn de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht.

De Raad van Bestuur wordt gevormd door Dr. J.G. de Ridder-Sluiter

De Raad van Toezicht bestaat uit:
Dr. W.J.W. Kollen (voorzitter)
Dr. M.M. van Noesel
Dr. W.J.E. Tissing
Dr. M.B. Bierings
Dr. J.K. Anninga
Prof. Dr. G.J.L. Kaspers
Dr. J.H.M. Merks
Prof. Dr. C.M. Zwaan

De Raad van Toezichtleden zijn onbezoldigd.

Ziektecommissies, Protocolcommissies, Taakgroepen en Disciplinegroepen

Voor iedere vorm van kinderkanker bestaat een Ziektecommissie die de verantwoordelijkheid heeft om het bestuur te adviseren over het te volgen Nederlandse beleid op het gebied van onderzoek en behandeling van een bepaalde tumorsoort en verantwoordelijk is voor uitvoering van dit goedgekeurde beleid. Tevens draagt de Ziektecommissie de eindverantwoording voor Protocolcommissies en de behandelprotocollen. Er zijn tien Ziektecommissies.

Door de Ziektecommissies worden Protocolcommissies ingesteld die de taak hebben om het beste behandelprotocol als SKION protocol voor te stellen en te implementeren in Nederland. Zij zijn ook verantwoordelijk voor de bewaking en begeleiding van deze protocollen.

Daarnaast zijn Taakgroepen opgericht om te adviseren en te ondersteunen bij commissie overstijgende, niet ziekte specifieke zaken. De Taakgroepen zijn beleidsbepalend op hun gebied. Het betreft de Taakgroepen ONT (Onderzoek Nieuwe Therapeutica), Supportive Care, Shared Care, Stamceltransplantatie, Late Effecten, Kwaliteit, Kinderoncogenetica en Epidemiologie.

Disciplinegroepen zijn ingesteld om input van specifieke disciplines te genereren in de verschillende fasen van ontwikkeling en implementatie van een behandelprotocol. Gezien het multidisciplinaire karakter van de behandelprotocollen streeft SKION naar disciplinegroepen op diverse kennisgebieden. Op dit moment zijn de disciplinegroepen Psychologie, Radiotherapie, Kinderchirurgie, Kinderneurochirurgie, Solide Tumor Pathologie, Hematopathologie, Neuropathologie, Cytogenetica, Moleculaire Research, Verpleegkunde, Paramedici en Medische Beeldvorming ingesteld.