Kleine aanpassing Werkboek Supportive Care

Per november 2017 is in Hoofdstuk 4 'Infectiepreventie' van het Werkboek Supportive Care de dosering voor Zoster immuunglobuline aangepast. De dosering is nu conform het kinderformularium.
Klik hier voor het Werkboek.