Verslag SKION dagen 2018

Op donderdag 1 februari en vrijdag 2 februari 2018 vonden de SKION dagen plaats in het Bartholomeus Gasthuis te Utrecht. Het programma stond in het teken van de transitie naar het Prinses Máxima Centrum en kreeg als motto mee: “Het wordt anders in 2018”.

Op donderdagochtend werd aandacht gegeven aan waar staan we nu op weg naar de opening en wat moet er nog gebeuren tot mei 2018. Ook werd een virtueel kijkje in het gebouw genomen.

Aan het eind van deze ochtend werd voor de vierde keer door Hanneke de Ridder, Raad van Bestuur van SKION de Pluim uitgereikt. Dit jaar werd aan Jacqueline Zoon, werkzaam in het Prinses Máxima Centrum, de Pluim toegekend. Jacqueline kreeg deze prijs als een blijk van waardering voor haar tomeloze inzet, optimisme en haar ongekende oog voor wat kinderen, ouders, en medewerkers nodig hebben.

Na de lunch was er een update van het LATER project en vervolgens is in de 3 zuilen Hemato oncologie, Solide tumoren en Neuro oncologie aandacht geschonken aan o.a. diagnostiek, behandeling en de link naar trial en data, SCT en research.

In de avond was er een diner in het Paushuize, waar veel professionals aanwezig waren.

Vrijdagochtend werd gestart met diverse workshops namelijk Shared Care, Ontwikkelingsgerichte- en Psychosociale zorg en doceren kun je leren. Gevolgd door een plenaire sessie over de organisatie van research in het Prinses Máxima Centrum en de verdieping binnen de research. In de middag werd door de Academy een sessie georganiseerd waarin via de methode Open Space gewerkt werd aan het ophalen van ideeën en verzoeken bij de aanwezige professionals. Hier kan de Academy de komende tijd mee aan de slag.

Het symposium werd financieel mede mogelijk gemaakt door Jazz Pharmaceuticals, Gilead Sciences Netherlands B.V. en Shire Netherlands B.V.