Verslag SKION dagen 2020

SKION dagen 2020

Donderdag en vrijdag 6 en 7 februari 2020 vonden de 18e SKION dagen plaats in het Bartholomeus Gasthuis te Utrecht.

Op donderdag in de ochtend is er bijdrage geleverd door diverse Ziekte commissie(s) o.a.ZC ALL, ZC MM, ZC Hersentumoren en ZC ML over nieuwe ontwikkelingen in hun vakgebied, wat dat voor hun werk betekent en waarom deze ontwikkelingen belangrijk zijn.

In de middag vonden er 2 workshops plaats “Een ethische beschouwing: risicoafweging bij vruchtbaarheidspreservatie op zeer jonge leeftijd”en “Casemanagement 2025”.

Tijdens het walking diner in het academiegebouw te Utrecht werd de rol en taken van de Coöperatie met als leden SKION en de VOKK, besproken en konden de aanwezige professionals eventuele vragen/aandachtspunten aan de leden stellen.

Vrijdagochtend gaf gedragsbioloog Patrick van Veen de workshop “Samenwerken in een team” en daarop volgend was er een debat aangestuurd door Gijs Weenink over “Betrokkenheid ouders en kinderen”, hierbij waren ook enkele ouders en één survival aanwezig.

Na de lunch leverde de Ziektecommissie Neuroblastoom, -Sarcoom, - Niertumoren, -bottumoren, -zeldzame tumoren en Trial Data centrum hun bijdrage over de nieuwe ontwikkelingen van hun vakgebied in het Prinses Máxima Centrum en werden deze 2 inspirerende dagen afgerond met een borrel in Bartholomeus Gasthuis.

Uit de evaluatie bleek dat men positief was over de mix vande sessies waarin door de ziekte en protocolcommissies informatie werd gegeven over de behandelrichtlijnen, in combinatie met de workshops op donderdagmiddag en vrijdagmorgen. Er bleek een voorkeur te zijn om op vrijdag middag eerder workshops dan protocol besprekingen houden. De locatie werd positief beoordeeld.

Het symposium werd financieel mede mogelijk gemaakt door Jazz Pharmaceuticals, Servier Nederland Farma B.V. en Eusa Pharma.

Britta Vormoor  (Foto Jan Lieverst)

Workshop “Casemanagement 2025” (Foto Jan Lieverst)

Aula Academie gebouw walking dinner (foto Tineke van der Linden)

Presentatie tijdens het dinner (foto Tineke van der Linden)

Workshop “Samenwerken in een team” van Patrick van Veen gedragsbioloog (foto Tineke van der Linden)