Koninklijke onderscheiding voor Hanneke de Ridder

Op de SKION-dag Quality of Life, op 16 september, werd Hanneke de Ridder-Sluiter geheel verrast met een Koninklijke onderscheiding. Haar bijzondere prestaties hebben in Nederland geleid tot een enorme verbetering van zorg voor kinderen met kanker én de bundeling van kennis en kunde in de realisatie van het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie.

In aanwezigheid van haar dierbaren, ontving ze deze hoge onderscheiding uit handen van de locoburgemeester van de stad Leiden: “Het verheugt mij bijzonder iedereen hierbij te kunnen mededelen dat hij bij koninklijk besluit van 23 juli 2021 heeft besloten Johanna Gertruida de Ridder-Sluiter te benoemen tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau”

In haar toespraak prees loco-burgemeester Damen Hanneke’s onvermoeibare en belangeloze inzet voor kinderen met kanker: “Zo belangeloos als een moeder is voor haar kind, is Hanneke de Ridder ‘de moeder van het Máxima’.”

Ook haar vermogen om professionals, organisaties en partijen te verbinden bleef niet onbesproken “Zij was een onmisbare schakel die telkens weer professionals, patiëntvertegenwoordigers en vele andere partijen wist te verbinden. Alhoewel door velen voor onmogelijk gehouden, bleek het mede door haar toedoen toch haalbaar: een bundeling van alle experts en expertise in één landelijk centrum, waardoor ieder kind met kanker verzekerd is van het beste behandelteam en iedere euro voor research op kinderkankergebied optimaal besteed wordt. ”

Na de lovende woorden van de loco-burgermeester was het haar echtgenoot, Huib de Ridder, die de onderscheiding op mocht spelden bij zijn vrouw. Vol trots, ongeloof en emotie nam Hanneke het woord en bedankte de koning en koningin. Zoals een goede moeder betaamt, droeg Hanneke haar onderscheiding op aan de kinderen met kanker, aan de kinderen van het Máxima.

Chapeau Hanneke! Dank voor je jarenlange inzet voor SKION, het Máxima en de kinderoncologie.