Nieuwe landelijke behandelrichtlijn: acute GvHD bij pediatrische SCT patiënten

Afgelopen maand is de behandelrichtlijn (steroide-refractaire) acute graft-vs-host disease bij pediatrische SCT patiënten (aGvHD) goedgekeurd door de Raad van Toezicht van SKION. Dit is de eerste behandelrichtlijn die het vernieuwde proces van indienen en beoordelen heeft doorlopen en doorstaan.

De richtlijn is opgesteld door het landelijk SCT platform Leiden (LUMC) en Utrecht (Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie). Het doel van de richtlijn is om de overleving van pediatrische patiënten die een allo-SCT hebben ondergaan te verbeteren, door landelijke consensus te bereiken over en aanbevelingen te formuleren voor de (tweedelijns) behandeling van (steroid-refractaire) aGvHD graad II of hoger.

Vanaf heden is de aGvHD behandelrichtlijn een landelijke richtlijn en beschikbaar op onze website.