4 Februari - Wereld Kankerdag

Vandaag is het Wereld Kankerdag, een dag waarop wereldwijd aandacht wordt gevraagd voor de impact van kanker en het belang van preventie, vroege opsporing, behandeling en nazorg.

Met de missie van SKIONhet bevorderen van de kwaliteit van de diagnostiek, de behandeling en de follow-up, van kinderen en adolescenten met kanker” willen wij: bureau SKION, de Centrale Raad en de Raad van Toezicht, hier graag een actieve bijdrage aan leveren.