Chirurgie (operatie)

Hieronder volgt een korte beschrijving van wat chirurgie inhoudt. Chirurgie is een medisch specialisme dat zich bezighoudt met diagnostiek en behandelingen door met name het uitvoeren van operaties. Er zijn veel verschillende chirurgische deelgebieden (specialisaties), technieken, ingrepen en hulpmiddelen. Deze kunnen hier niet allemaal aan bod komen, maar worden indien nodig met u besproken door de chirurg.

Andere naam:
Heelkunde

Wat is het:
Binnen de chirurgie bestaan verschillende specialisaties. De kinderchirurg heeft zich toegelegd op operaties bij kinderen, de orthopeed op operaties in botten en ledematen, de vaatchirurg houdt zich bezig met het opereren van bloedvaten.
Een chirurgische ingreep kan op verschillende manieren worden uitgevoerd. Er kan bijvoorbeeld een stukje afwijkend weefsel worden verwijderd om te kijken wat het is (biopt), of afwijkend weefsel kan in zijn geheel verwijderd worden (excisie = uitsnijden). Het kan soms nodig zijn om een grote snede te maken om te opereren, maar als het kan wordt er gebruik gemaakt van minimale invasieve chirurgie. Bij dit laatste is bijvoorbeeld sprake in geval van een laparoscopie, een methode waarbij onder narcose 1 tot 3 kleine openingen in bijvoorbeeld de buikwand gemaakt worden om met speciale hulpmiddelen in de buikholte te kunnen kijken en werken (bv. knippen, hechten).

Hoe ziet het eruit en hoe gaat het in zijn werk:
Meestal wordt een chirurgische ingreep bij kinderen verricht onder narcose. Indien narcose noodzakelijk is dan zal er naast de chirurg ook een arts zijn die zich tijdens de ingreep alleen bezighoudt met de narcose (anesthesist). Afhankelijk van de aard van de ingreep zal er worden gekozen voor een operatie op de operatiekamer of in een behandelkamer.

Bijwerkingen op korte termijn (binnen 24 uur):
Dit is geheel afhankelijk van het type en de locatie van de ingreep, maar soms kan er sprake zijn van pijn, bloed- of wondvochtverlies. Als er narcose is gegeven dan kunnen misselijkheid en/of slaperigheid op de voorgrond staan.

Bijwerkingen op langere termijn:
Infectie / ontsteking van het wondgebied, littekenvorming of andere klachten van het geopereerde gebied. Ook dit is geheel afhankelijk van type ingreep, gebruikte techniek en de complexiteit van een operatie.

Bijzonderheden:
Meer informatie over Chirurgie kunt u vinden in de brochure over de heelkunde in het ziekenhuis of in het Werkboek Supportive Care.