VUmc

Algemene informatie
Op de late effecten polikliniek LATER in VU medisch centrum Amsterdam worden kinderen en (jong)volwassenen gezien die vijf jaar eerder werden behandeld voor een vorm van kanker. Ze worden gescreend op late effecten van de eerdere kinderoncologische behandeling. Deze polikliniek bestond vroeger onder de naam Polikliniek Late Effecten Kindertumoren (PLEK). Uiteindelijk doel is meer kinderen genezen met minder bijwerkingen, ook op de lange termijn.

Hoe werkt de polikliniek?
Vijf jaar na diagnose wordt de reguliere controle bij de kinderoncoloog/ hematoloog vervangen door een controle afspraak bij de LATER polikliniek. Hiervoor zul je automatisch uitgenodigd worden. Naast een late effecten polikliniek voor kinderen is er ook een LATER poli voor (jong) volwassenen (boven de 18 jaar). Alle kinderen worden gezien op de kinderpolikliniek op een vrijdagmorgen; volwassenen worden gezien door een internist, bij de polikliniek inwendige geneeskunde op een maandagmorgen. Het multidisciplinaire team van de LATER polikliniek bestaat uit een arts, een medisch (kinder- en jeugd)psycholoog en eventueel andere specialisten.

Voor het LATER bezoek wordt gevraagd een uitgebreide vragenlijst in te vullen; deze wordt tijdens het polikliniek bezoek besproken. Daarnaast wordt bij iedereen lichamelijk onderzoek uitgevoerd. Afhankelijk van de soort kanker en de eerdere behandeling zal er daarna nog aanvullende onderzoek gedaan worden, zoals bijvoorbeeld bloedonderzoek of een onderzoek van het gehoor. Hoe vaak je de LATER poli zult bezoeken is tevens afhankelijk van de eerdere behandeling en welke klachten tijdens het LATER bezoek naar voren komen. Het interval varieert van 1 tot 5 jaar.

Onze medewerkers
Coördinerend LATER arts (zorg):
Mw dr. M.A. Veening, kinderoncoloog/hematoloog i.o.

Contact
Adres: De Boelelaan 1117
Telefoon: 020-4442788
Email: later@vumc.nl
Website: www.vumc.nl/afdelingen/kinderoncologie-hematologie

Locatie poli in ziekenhuis:
Kinderen tot 18 jaar: kinderpolikliniek/ poli L
Volwassenen vanaf 18 jaar: Inwendige geneeskunde/ poli M

Routebeschrijving