LUMC

Algemene Informatie
Sinds eind 2002 bestaat er een late effecten polikliniek in het LUMC, de KLEP (Kindertumoren/Stamceltransplantatie Late Effecten Polikliniek). Binnen deze polikliniek worden kinderen gezien (t/m 18 jaar) die 5 jaar of langer geleden een behandeling voor kanker hebben afgesloten of die 2 jaar of langer geleden een stamceltransplantatie (SCT; voor kanker of voor andere aandoeningen) hebben ondergaan. In 2010 is tevens een Late Effecten (LE) polikliniek gestart voor inmiddels volwassen overlevenden van kinderkanker en/of SCT. Omdat deze polikliniek pas recent is gestart zal het enige tijd duren voor alle mensen die voor controle op deze poli in aanmerking komen ook daadwerkelijk gezien zijn.

Hoe werkt de polikliniek?
In principe wordt iedereen die op kinderleeftijd in het LUMC voor kanker is behandeld en/of SCT heeft ondergaan automatisch door ons opgeroepen. De behandelend arts zal de ziekte –en behandelgegevens overdragen naar de KLEP of volwassenen LE poli. Ook patiënten die niet meer gezien worden in het LUMC en niet op een late effecten poli in een ander centrum komen worden opgeroepen voor een bezoek deze polikliniek. Ongeveer 2 maanden voor het polikliniek bezoek krijgt de (ex)patient en/of de ouders/verzorgers een brief waarin je uitgenodigd wordt op de polikliniek te komen. Bij de uitnodigingsbrief voor het KLEP bezoek zit een vragenlijst die ingevuld kan worden zodat evt. klachten en problemen snel boven water kunnen komen tijdens het KLEP bezoek. Naast een lichamelijk onderzoek zullen bij een eerste bezoek aan de polikliniek, afhankelijk van de behandeling, diverse onderzoeken verricht kunnen worden, zoals bijvoorbeeld bloedonderzoek. Is er in het kader van de screening ander onderzoek nodig zoals een longfunctietest, een echo van het hart of een consult met een (kinder-)endocrinoloog, dan zal dit in principe zoveel mogelijk gecombineerd worden met de polikliniekafspraak. Verder krijgt de (ex)patiënt en/of ouders/verzorgers informatie over de eventuele late effecten die kunnen optreden na de betreffende behandeling. Er worden leefstijl adviezen gegeven en de voor de toekomst noodzakelijke controles op late effecten worden besproken.

De arts met wie men het meeste contact zal hebben op de KLEP is Dr. D. Bresters, kinderarts hemato-oncoloog. Op de volwassenen poli is dit Drs. M. Louwerens, internist-oncoloog. Uiteraard worden bij overgang naar de volwassenen poli de relevante gegevens over voorgeschiedenis en late effecten overgedragen. De frequentie van de controles hangt af van de behandeling die gegeven is. Voor overlevers na SCT is dit 1x per jaar. De duur van het eerste consult is 45 minuten.

Contact
Kinderen
Naam arts: mw dr D. Bresters, kinderarts hemato-oncoloog
Naam polikliniek: KLEP
Locatie poli in ziekenhuis: H3Q
Telefoon: 071-526 2811 bereikbaar ma t/m vr 9-12u
Email: IHOB-polikliniek@lumc.nl (uitsluitend KLEP)

Volwassenen
Naam arts: mw drs M. Louwerens, internist-oncoloog
Naam polikliniek: Late effecten polikliniek
Locatie poli in ziekenhuis: B4R (polikliniek interne geneeskunde)
Telefoon: 071-526 3505 bereikbaar ma t/m vr 9-12u


Bezoekadres: Albinusdreef 2
Postadres: Postbus 9600, 2300 RC Leiden

Routebeschrijving: www.lumc.nl/algemeen/route.html