ErasmusMC

Laatst gewijzigd 5 februari 2018

Algemene informatie
De LATER-poliklinieken zijn gelokaliseerd in de poliklinieken van het ErasmusMC.

Hoe werkt de polikliniek?
In Rotterdam worden kinderen vanaf 5 jaar na de behandeling voor kanker tot de leeftijd van 18 jaar gezien door hun eigen kinderoncoloog in het ErasmusMC-Sophia. Vijf jaar na stoppen van de behandeling gaat de aandacht uit naar groei en ontwikkeling en naar mogelijke late effecten van de therapie. De screening verloopt volgens de door de landelijke LATER-werkgroep opgestelde richtlijnen. Hoe vaak je opgeroepen wordt, hangt af van het soort kanker en behandeling je hebt gehad. De oproep voor de LATER-polikliniek ontvang je automatisch. De kinderoncoloog vertelt wanneer uitgebreidere onderzoeken zoals een venapunctie (prik in je arm) of röntgen- of ECHO onderzoek moeten worden gedaan: meestal 1x per 5 jaar. Meestal zijn de extra onderzoeken al verricht voor je bij de arts komt, zodat het resultaat besproken kan worden. Het kan ook zijn dat een afspraak voor een telefonisch spreekuur wordt gemaakt, ongeveer 2 weken na het bezoek aan de polikliniek om de uitslagen door te geven. De huisarts en eventueel de destijds meebehandelend kinderarts krijgen een brief met de bevindingen.

Vanaf je 18e jaar ga je naar de LATER-polikliniek op de afdeling interne geneeskunde van het naast het ErasmusMC-Sophia gelegen ErasmusMC- Centrumlocatie (het voormalige Dijkzigt). Je wordt dan dus gezien door een voor jou nieuwe arts, een internist. Nog steeds worden hier de landelijke richtlijnen gevolgd om te bepalen hoe vaak je wordt opgeroepen en welk onderzoeken er plaats moeten vinden. Ook hier wordt er geprobeerd om de vervolgafspraken zoveel mogelijk op één dag te laten plaats vinden.

Kinderen en volwassenen die gecontroleerd worden voor een tumor in de hersenen of ruggenmerg, worden gecontroleerd tijdens een multidisciplinair spreekuur (meerdere specialisten samen), het zogenaamde Hetu-spreekuur (voor kinderen) en Vetu-spreekuur (voor volwassenen). Deze spreekuren vinden allebei plaats in het ErasmusMC-Sophia. Voor de volwassenen geldt dat eventuele vervolgonderzoeken wèl in de Centrumlocatie plaatsvinden.

Contact
Adres: Dr. Molewaterplein 60, 3015 GJ Rotterdam
LATER-telefoon: 06-18834182 
Email: laterpoli@erasmusmc.nl

Routebeschrijving naar Het ErasmusMC-Sophia:
http://intranet.erasmusmc.nl/vindjeweg/bereikbaarheid/sophia/naar-sophia/

Routebeschrijving naar het ErasmusMC-Centrumlocatie:
http://intranet.erasmusmc.nl/vindjeweg/bereikbaarheid/erasmusmc-ziekenhuis/naar-erasmusmc/