Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie

Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie
Algemene informatie
Hoe werkt de polikliniek?
Contact

Algemene Informatie
Vanaf augustus 2005 bestaat er in het UMCU Wilhelmina kinderziekenhuis een polikliniek LATER. We zijn begonnen met het oproepen van patiënten en ex-patiënten die nog regelmatig op de gewone polikliniek kwamen. Langzaam aan hebben we ook veel andere mensen opgeroepen. Sommigen waren al jaren niet meer op controle geweest. We zijn nog druk bezig om de hele groep mensen die ooit als kind in Utrecht behandeld zijn voor kanker compleet te krijgen. Vooral van mensen die al heel lang geleden behandeld zijn, ontbreken vaak veel gegevens. Dit maakt de zoektocht lastig.

Hoe werkt de polikliniek?
Wanneer kom ik in aanmerking?
Alle patiënten die ooit als kind behandeld zijn voor kinderkanker in Utrecht komen in aanmerking voor controle op de polikliniek LATER. Behandeling kan bestaan uit operatie, chemotherapie bestraling of een combinatie van deze dingen. Ook patiënten die ooit ergens anders behandeld zijn, maar nu in de buurt van Utrecht wonen kunnen op onze polikliniek terecht. Dat komt omdat we met alle centra in Nederland nauw samenwerken. Zo kunnen we goed informatie uitwisselen. De manier waarop patiënten worden gescreend is in principe in alle centra hetzelfde.

Wanneer word ik opgeroepen?
Afhankelijk van het soort behandeling dat gegeven is wordt een ex-patiënt een keer per jaar tot een keer per 5 jaar opgeroepen. Er wordt vanuit de polikliniek een oproep verstuurd voor een herhaal afspraak. Zelf hoef je dus geen afspraak te maken.

Welke arts is mijn eerste contact?
Alle ex-patiënten van 18 jaar en jonger worden op de locatie Wilhelmina Kinderziekenhuis gezien. De volwassen ex-patiënten komen op de polikliniek LATER die gevestigd is in de Van Creveld- kliniek. Het is niet mogelijk om altijd door je eigen behandelaar gezien te worden. In het WKZ worden de patiënten gezien door een kinderoncoloog, in de van Creveldkliniek is een algemeen arts verantwoordelijk voor de zorg van de patiënten.

Wat is de procedure van de poli?
In principe worden alle patiënten een uitgebreide vragenlijst afgenomen en lichamelijk onderzocht. Afhankelijk van de klachten/problemen die daarbij aan het licht komen zal eventueel verder onderzoek gedaan worden of een doorverwijzing plaatsvinden naar een andere specialist. Er worden soms ook standaard screeningsonderzoeken gedaan. Dat hangt af van welke behandeling er eerder gegeven is.

Contact
Naam coördinator: V.G. Pluimakers
Betrokken artsen: M.M. van den Heuvel-Eibrink, H.J.H. van der Pal, A.B. Versluys

Telefoon: 06-25710161
Email: laterstudie@prinsesmaximacentrum.nl

Locatie poli in het ziekenhuis
  • Voor kinderen jonger dan 18 jaar: Prinses Máxima Centrum, locatie WKZ-gebouw, via afdeling Pauw (1e etage)
  • Voor volwassenen: Prinses Máxima Centrum, locatie UMCU-gebouw, receptie 2A, Q0

Laatst bijgewerkt 29 maart 2017