UMCG

Algemene informatie
Iedereen die als kind kanker heeft gehad, kan in het UMCG Beatrix Kinderziekenhuis terecht voor nazorg. De controles worden uitgevoerd en gecoördineerd door de LATER-polikliniek.

De screening op late effecten verloopt volgens de door de landelijke LATER-werkgroep opgestelde richtlijnen. Bij deze screening kijken we naar vroege tekenen van late effecten, nog voor ze merkbare problemen geven. Vroegtijdige opsporing en behandeling van deze late effecten zijn belangrijk om toename van de problemen te voorkomen of uit te stellen.

Hoe werkt de polikliniek?
Als je als kind in het UMCG Beatrix Kinderziekenhuis behandeld bent, word je in principe automatisch opgeroepen voor het LATER spreekuur.

Door de landelijke samenwerking LATER werken alle LATER centra op dezelfde manier. Wanneer iemand in Rotterdam is behandeld en nu in de buurt van Groningen woont, kan deze bij ons terecht voor de LATER zorg.

Hoe vaak je opgeroepen wordt, hangt af van het soort kanker en de behandeling die je hebt gehad. Je krijgt van de LATER-arts te horen welke aanvullende onderzoeken (bijvoorbeeld bloedonderzoek, hartecho, audiogram) er nodig zijn. De aanvullende onderzoeken worden zo mogelijk op dezelfde dag gepland.

Het is een spreekuur voor preventieve patiëntenzorg en niet voor wetenschappelijk onderzoek, tenzij anders vermeld. Op dit moment heeft het bezoeken van het spreekuur dus consequenties voor je eigen risico.

De LATER-poli wordt standaard gehouden op de dinsdagmiddag voor kinderen < 18 jaar. Voor volwassenen op woensdag- en donderdagmiddag. Er zijn vaste LATER-artsen.

Onze medewerkers
Coördinator
Dr. W.J.E. Tissing

LATER-artsen
Voor kinderen: Dr. R.Y.J. Tamminga
Voor volwassenen: Mw. drs. L.C. Batenburg

Contact
Tel: 050 - 36 14 273
Locatie: poli kinderoncologie