Radboudumc

Algemene informatie
Het Radboudumc Expertisecentrum Late effecten na Kanker in Nijmegen is een expertisecentrum voor alle patiënten die in het Radboudumc op kinderleeftijd behandeld zijn voor kanker. Ook patiënten die elders behandeld zijn, maar nu in de buurt van Nijmegen wonen, kunnen bij dit Expertisecentrum terecht. 

Hoe werkt de polikliniek?
Wij werken persoonsgericht. Tijdens het consult staat uw verhaal centraal. De arts/verpleegkundige kijkt samen met u naar de mogelijke late effecten zodat er, zo nodig, vroegtijdig een behandeling gestart kan worden.

De LATER poli’s zijn op dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend. Het consult duurt gemiddeld 45 minuten. Als het nodig is om extra onderzoeken (longfunctie, echo hart, gehoortest) uit te voeren, worden deze, waar mogelijk, op dezelfde dag gepland. Voor het bespreken van de uitslagen zal een telefonische afspraak worden gemaakt.

Hoe vaak je opgeroepen wordt, hangt af van de leeftijd en de behandeling die je hebt gehad. Kinderen krijgen jaarlijks een uitnodiging voor controle, volwassenen eenmaal per 2,5 of 5 jaar afhankelijk van de behandeling en de kans op late effecten.

Het spreekuur is voor patiëntenzorg en niet voor wetenschappelijk onderzoek, tenzij anders vermeld. Ten aanzien van de zorgverzekering heeft het bezoeken van het spreekuur consequenties voor het eigen risico.

Contact
Bezoekadres: Geert-Grooteplein Zuid 10, 6525 GA Nijmegen
Locatie: polikliniek Inwendige Specialismen, route 433, ingang 8
LATER-arts: dr. Jacqueline Loonen of drs. Joyce Claessens
Tel: 024 – 361 8800
E-mail: polilater@radboudumc.nl

Website:
www.radboudumc.nl/late-effecten

Laatst gewijzigd 19 juni 2018