Hart

Wat is de functie van het hart?
Het hart is een holle spier die door krachtig en regelmatig samen te trekken het bloed door het lichaam pompt. Deze bloedcirculatie via de slagaders levert de juiste stoffen bij de juiste cellen af in het lichaam en voert afvalstoffen af naar de nieren, de lever en de longen.

Wat gebeurt er als het hart niet goed (meer) functioneert?
Hartproblemen zijn te onderscheiden in twee soorten: ritmestoornissen en stoornissen in de pompfunctie van het hart. In het laatste geval spreekt men van hartfalen. Klachten die veroorzaakt worden door hartfalen zijn vermoeidheid, kortademigheid, 's nachts niet goed plat kunnen liggen en het hebben van (door vocht gevormde) dikke enkels. Ritmestoornissen geven meestal een snelle onregelmatige hartslag, waarbij men zich soms licht in het hoofd voelt.

Wat kan een oorzaak zijn van het niet goed functioneren van het hart?
Van enkele behandelingen die gebruikt worden bij kinderkanker is bekend dat ze kunnen leiden tot hartproblemen. Soms ontstaan de problemen meteen, vaak komt een verminderde pompfunctie van het hart echter pas jaren later aan het licht. Regelmatig bewegen is goed voor het hart en voor de gezondheid. Laat je hartfunctie door je huisarts nakijken voordat je begint aan een zeer intensieve en zware sport. Een zwangerschap betekent extra belasting voor het hart en vaatstelsel. Ben je zwanger of wil je zwanger worden, stel dan je huisarts, verloskundige en/of gynaecoloog op de hoogte van je vroegere behandeling.

Behandelfactoren die van invloed kunnen zijn op het functioneren van het hart:

  • Chemotherapie: in hoge dosering kunnen Adriamycine, Epirubicine, Idarubicine en Mitoxantrone in de hartspier aantasten.
  • Radiotherapie: bestraling geeft soms schade aan de hartspier, naast hartfalen kunnen er eveneens ritmestoornissen optreden.

Hoe wordt het functioneren van het hart onderzocht?
Wanneer het voor jou van toepassing is, zal op de polikliniek LATER een hartonderzoek worden gedaan. Met een echocardiogram wordt de pompfunctie van het hart in beeld gebracht. Door middel van een elektrocardiogram (ECG) kunnen ritmestoornissen van het hart aangetoond worden.

Wat is eraan te doen, wanneer blijkt dat de functie van het hart verminderd is?
Bij problemen van het hart (verminderde hartfunctie en/of ritmestoornissen) zal je door de LATER arts doorverwezen worden naar een hartspecialist (cardioloog). Bij een te lage pompfunctie kan een medicijn gegeven worden dat er voor zorgt dat het niet nog verder vermindert.