Acute myeloide leukemie (AML)

Wat is Acute Myeloide Leukemie?
Leukemie is kanker van de bloedcellen. Bloedcellen en dus ook leukemiecellen, worden in het beenmerg gemaakt. Beenmerg zit in het binnenste deel van alle botten van het lichaam. Normaal gesproken ontstaan de bloedcellen eerst als onrijpe cellen en rijpen ze daarna uit in het beenmerg, waarna ze worden losgelaten in het bloed. Als ze eenmaal in het bloed zijn aangekomen wordt door het besturingssysteem van het lichaam bepaald welk soort bloedcel zij worden: een rode bloedcel, een witte bloedcel of een bloedplaatje. Wanneer nou een bepaalde cel in het beenmerg ongecontroleerd gaat delen ontstaan er te veel (onrijpe) cellen. Deze ongecontroleerde woekering van bloedcellen van hetzelfde onrijpe soort heet leukemie. Bij Acute Myeloide Leukemie rijpen de myeloide cellen, een bepaald soort witte bloedcellen, niet uit. Hierdoor ontstaat een groot aantal onrijpe witte bloedcellen, die weer myeloide blasten worden genoemd. Aangezien dit ziektebeeld zich relatief snel (acuut) ontwikkeld wordt gesproken over Acute Myeloide Leukemie.

Hoe vaak komt Acute Myeloide Leukemie voor?
Acute Myeloide Leukemie is bij kinderen een zeldzame ziekte. Per jaar wordt bij 20 tot 25 kinderen in Nederland de diagnose Acute Myeloide Leukemie vastgesteld.

Wat is de behandeling voor Acute Myeloide Leukemie?
De behandeling van Acute Myeloide Leukemie bestaat uit chemotherapie. Soms is naast chemotherapie ook een beenmergtransplantatie nodig. Bijvoorbeeld bij een extra agressieve vorm van Acute Myeloide Leukemie. Bij uitbreiding in de hersenen wordt ook radiotherapie gegeven.

Wat zijn de kansen op genezing?
De genezingskans voor kinderen met Acute Myeloide Leukemie is gemiddeld 50-60%.