Lever

Wat is de functie van de lever?
De lever speelt een centrale rol in veel van de stofwisselingsprocessen in ons lichaam. De lever zorgt onder andere voor de aanmaak van gal (voor de vertering van voedsel). Ook maakt de lever eiwitten voor onder andere de bloedstolling. Tenslotte zorgt de lever voor het onschadelijk maken van medicijnen en bepaalde giftige stoffen die het lichaam zelf aanmaakt.

Wat gebeurt er als de lever niet goed (meer) functioneert?
Door schade aan de lever gaan er levercellen kapot, bij lang aanhouden van leverfunctiestoornissen kan derhalve littekenweefsel ontstaan. Dit wordt levercirrose genoemd. Een lever met schade kan nog lang goed werken, waardoor je meestal lang niets merkt van leverfunctiestoornissen. De lever heeft een ontgiftende werking. Als de lever slecht werkt kan deze de giftige stoffen in bijvoorbeeld medicijnen en alcohol niet meer goed verwerken. Ernstige leverfunctiestoornissen hebben gevolgen voor de bloedstroom in de buik en de slokdarm. Dit kan leiden tot de vorming van interne spataderen die voor levensbedreigende bloedingen kunnen zorgen. Mensen met een slecht werkende lever hebben vaak een gelige huidskleur en/of het oogwit wordt gelig.

Wat kan een oorzaak zijn van het niet goed functioneren van de lever?
Leverinfecties met virussen (hepatitis) kunnen leiden tot leverschade op de lange termijn. Overmatig alcoholgebruik is slecht voor de lever. Wees daarom matig met alcohol: niet te vaak en niet te veel. Leverfunctiestoornissen als gevolg van de behandeling van kinderkanker komen op de lange termijn zelden voor. Stel de behandelend arts op de hoogte van eventuele leverfunctiestoornissen indien medicijnen worden voorgeschreven. Soms zal de dosering van de medicijnen moeten worden aangepast.

Behandelfactoren die van invloed kunnen zijn op het functioneren van de lever:

  • Chemotherapie: behandeling met Busulfan, Methotrexaat, Dactinomycine, 6-Mercaptopurine, 6-Thioguanine kan de lever beschadigen.

  • Radiotherapie: bestraling op de buik waarbij de lever (gedeeltelijk) in het bestralingsveld ligt, kan tot leverschade leiden.

  • Operatie: verwijdering van een deel van de lever kan leiden tot leverfalen. Wanneer de hele lever is verwijderd, vervalt vanzelfsprekend de leverfunctie.

Hoe wordt het functioneren van de lever onderzocht?
Twijfel je over de functie van je lever? Bespreek dit dan met je huisarts of met de arts van polikliniek LATER. Wanneer het voor jou van toepassing is, zal op de polikliniek LATER een leverfunctieonderzoek worden gedaan. Door middel van bloedonderzoek is het mogelijk een indruk te krijgen van de werking van de lever. Daarnaast kan vastgesteld worden of je hepatitis (leverontsteking) hebt gehad. Stel uw behandelend arts op de hoogte van eventuele leverfunctiestoornissen indien medicijnen worden voorgeschreven. Soms zal de dosering van het medicijn moeten worden aangepast.

Wat is eraan te doen, wanneer blijkt dat de functie van de lever verminderd is?
Als er aanwijzingen zijn voor problemen met de lever zal je doorverwezen worden naar de maag/darm/leverarts (gastro-enteroloog).