Nieren

Wat is de functie van de nieren?
De nieren zuiveren het bloed en verwijderen afvalstoffen uit het menselijk lichaam. Tevens reguleren de nieren de vochthuishouding en zorgen ze voor de juiste verhouding zout in het lichaam. De verhouding van vocht en zout heeft invloed op de bloeddruk en is belangrijk voor allerlei processen in het lichaam, zoals bijvoorbeeld de groei, de zenuwgeleiding en de spierspanning.

Wat gebeurt er als de nieren niet goed (meer) functioneren?
Wanneer de nieren beschadigd zijn, kunnen er een aantal problemen optreden. Als de nierfunctie verminderd is, worden er onvoldoende afvalstoffen uit het lichaam verwijderd. Er kan een hoge bloeddruk ontstaan, wat op den duur leidt tot hart en vaatziekten. Niet goed functionerende nieren kunnen eveneens belangrijke stoffen (zouten) verloren laten gaan via de urine.

Wat kan een oorzaak zijn van het niet goed functioneren van de nieren?
Gebruik niet teveel zout. Voeg geen extra zout toe aan het eten. Er zit standaard veel zout zit op chips, frites en in ijs. Er zijn verschillende medicijnen die de functie van de nieren verslechteren en deze medicijnen moeten bij nierfunctiestoornissen vermeden worden. Geef dit dus aan wanneer een arts je een (nieuw) medicijn voorschrijft. Wanneer je twijfelt over de functie van de nieren bespreek dit met je huisarts of met je arts op de polikliniek LATER.

Behandelfactoren die van invloed kunnen zijn op het functioneren van de nieren:

  • Chemotherapie: behandeling met platinumderivaten (Cisplatin en in mindere mate Carboplatin) en Ifosfamide kunnen leiden tot nierproblemen.
  • Radiotherapie: bestraling van de onderbuik kan leiden tot een verminderde nierfunctie.
  • Operatie: als één van de nieren is verwijderd, neemt gewoonlijk de overblijvende nier de werking over. Toch ontwikkelen sommige mensen na jaren een verhoogde bloeddruk.

Hoe wordt het functioneren van de nieren onderzocht?
Wanneer het voor jou van toepassing is, zal op de polikliniek LATER een nierfunctieonderzoek worden gedaan. Een bloed- en urineonderzoek toont de functie van de nieren. Bij iedereen zal regelmatig de bloeddruk gecontroleerd worden op de polikliniek.

Wat is eraan te doen, wanneer blijkt dat de functie van de nieren verminderd is?
Bij nierproblemen krijg je een doorverwijzing naar een nierspecialist (nefroloog). Soms is het nodig om de zouten die het lichaam teveel verliest aan te vullen. Of er moet een medicijn gebruikt worden tegen hoge bloeddruk om verdere achteruitgang van de nierfunctie te voorkomen.