Milt

Wat is de functie van de milt?
De milt is een orgaan in de linkerbovenbuik. De milt speelt een belangrijke rol in het afweersysteem van het menselijk lichaam en ruimt verouderde bloedcellen op.

Wat gebeurt er als de milt niet goed (meer) functioneert?
Wanneer de miltfunctie onvoldoende of afwezig is, bestaat de kans op (zeer ernstige) infecties. Deze infectiekans is bij jonge kinderen groter dan bij volwassenen.

Wat kan een oorzaak zijn van het niet goed functioneren van de milt?
Er zijn behandelfactoren die zijn ingezet tegen kinderkanker welke van invloed kunnen zijn op het functioneren van de milt (zie hieronder). Wanneer je milt niet (goed) functioneert, zal de afweer tegen bepaalde bacteriën onvoldoende kunnen zijn. Er zijn daarom een aantal voorzorgsmaatregelen om te voorkomen dat er infecties ontstaan. Dat is de reden dat mensen met een slecht functionerende milt bij griepverschijnselen bijvoorbeeld voorzorgsantibiotica krijgen. Dit wordt met de arts besproken en de patiënt moet altijd antibiotica bij de hand hebben (let goed op de houdbaarheidsdatum van de voorzorgsantibiotica). Ook de tandarts moet geïnformeerd worden over een slecht functionerende milt, zodat er bij bepaalde ingrepen uit voorzorg antibiotica gegeven kan worden.

Behandelfactoren die van invloed kunnen zijn op het functioneren van de milt:

  • Radiotherapie: bestraling op de milt is schadelijk voor het miltweefsel. Hoe erg die schade is, is onduidelijk, maar deze lijkt afhankelijk van de hoeveelheid gegeven straling. Het is mogelijk dat een deel van de miltfunctie weer herstelt na verloop van tijd.
  • Operatie: wanneer de milt bij een operatie is verwijderd, is er vanzelfsprekend geen enkele miltfunctie meer.

Hoe wordt het functioneren van de milt onderzocht?
Wanneer het voor jou van toepassing is, zal op de polikliniek LATER bloedonderzoek worden gedaan. In het bloed kan soms aan de hand van specifieke afwijkingen in de rode bloedcellen geconstateerd worden dat de opruimfunctie van oude bloedcellen door de milt onvoldoende is. Op de polikliniek LATER zal, bij de mensen die bestraling hebben gehad op de milt, één keer gekeken worden naar de aanwezigheid van die specifieke afwijkingen.

Wat is eraan te doen, wanneer blijkt dat de functie verminderd is?
Wanneer op basis van het bloedonderzoek wordt geconcludeerd dat de miltfunctie waarschijnlijk onvoldoende is, zijn er een aantal maatregelen (welke ook van toepassing zijn op personen waarbij operatief de milt is verwijderd). Standaard inenting tegen zogenaamde gekapselde bacteriën (op de volwassen leeftijd eens per vijf jaar) is erg belangrijk. Het toedienen van voorzorgsantibiotica is eveneens een aandachtspunt.