Neurologische problemen

Neurologische problemen

Wat is het neurologisch systeem?
Het zenuwstelsel bestaat uit de hersenen, het ruggenmerg en de zenuwen. Een nauwe samenwerking tussen deze systemen zorgt voor normaal neurologisch functioneren. Hieronder verstaan we onder andere het bewustzijnsniveau, de intelligentie, de coördinatie van bewegingen, de kracht van bewegingen, het gevoel, het evenwicht en de functie van bepaalde zenuwen in het aansturen van spieren.

Wat gebeurt er als er neurologische problemen zijn?
Bij neurologische problemen kan er sprake zijn van overmatige slaperigheid, epilepsie, verminderd verstandelijk vermogen, duizeligheid, oogbewegingsstoornissen, slikstoornissen, spierstijfheid of juist zwakte, gevoelsstoornissen en tintelingen.

Wat kunnen oorzaken zijn van neurologische problemen?
Neurologische problemen is een hele brede term. Het kan veroorzaakt worden door verschillende factoren.

  • Chemotherapie: Vincristine kan aantasting van de kleine zenuwen geven. Dit geeft soms tintelingen en pijnen in de handen of voeten, en soms ook zwakte in de spieren.
  • Radiotherapie: Bestraling van de hersenen geeft in wisselende mate beschadiging van het hersenweefsel. Dit hangt af van de dosis die gegeven wordt en de leeftijd waarop de behandeling plaatsvindt. Er kan sprake zijn van minder goede verstandelijke ontwikkeling. Ook kan bestraling op de hypofyse uitval in de hormoonassen veroorzaken. Er lijkt een verhoogde kans te zijn op het krijgen van een herseninfarct.
  • Operatie: Operatie van de hersenen kan ook gevolgen hebben voor de hypofyse en de oogzenuw. Dit hangt uiteraard af van de plaats van de operatie.

Hoe wordt het zenuwstelsel onderzocht?
Iedereen die de polikliniek LATER bezoekt zal lichamelijk onderzocht worden. Hierbij wordt een indruk verkregen van onder andere het bewustzijn, verstandelijk vermogen, hersenzenuwen, evenwicht en spierkracht. Met neuropsychologische testen kan een nauwkeurige indruk verkregen worden van het verstandelijk vermogen van iemand. Deze testen zullen op de polikliniek op enkele vastgelegde momenten afgenomen worden

Alleen als er neurologische verschijnselen zijn zal er verder onderzoek gedaan worden. In het geval van klachten van tintelingen of spierzwakte kan een onderzoek gedaan worden van de zenuwbanen naar de spieren (EMG). Bij verdenking op epilepsie kan een electro-encephalo-gram (EEG) gemaakt worden. Op een hersenscan kunnen afwijkingen aan het hersenweefsel en aan de druk in de hersenen vastgesteld worden. Deze onderzoeken zullen niet standaard verricht worden.

Wat is er aan te doen als blijkt dat er neurologische problemen zijn?
Veel van de neurologische problemen zijn blijvend van aard. Goede aandacht voor eventuele verstandelijke achterstand en een juiste schoolkeuze en begeleiding zijn van essentieel belang voor het optimaal functioneren van iemand met dergelijke problemen. In het geval van motorische beperkingen, bijvoorbeeld na een operatie op bestraling van het hoofd na een hersentumor, moeten goede revalidatie en aanpassingen aan huis en vervoersmiddelen geregeld worden. Er bestaan medicamenten tegen extreme spierspanning en epilepsie.Vermijd extra risicofactoren voor een herseninfarct. Dus rook niet en voorkom overgewicht