(Endo-)prothese en andere botvervangingen

Wat is (de functie van) een prothese?
Een prothese is een kunstmatige vervanging of correctie van een lichaamsdeel, orgaan, of onderdeel van een orgaan. Een implantaat is een prothese die in het lichaam verborgen zit.

Wanneer is een prothese nodig?
Wanneer een stuk bot of orgaan niet meer goed werkt en verwijderd moet worden kan het nodig zijn om op dezelfde plaats een prothese te plaatsen. Vaak wordt dit gedaan om de oude functie van het lichaamsdeel weer zoveel mogelijk te herstellen.

Wat als een prothese problemen geeft?
Een prothese kan door groei losraken. Bij het veranderen van de lichaamslengte en verhoudingen kan het cement, dat het botvervangende deel op zijn plaats houdt, na verloop van tijd losraken. Het gevolg is dat de prothese pijn gaat doen. Als dit gebeurt moet het transplantaat weer op zijn plaats worden gebracht door een operatie. De huid die aansluit op de prothese is gevoelig voor infecties. Maar ook bacteriën in de bloedbaan kunnen een ontsteking veroorzaken in de buurt van de botvervanging.

Welke behandeling zorgt dat een prothese noodzakelijk is?

  • Operatie: Wanneer een bottumor moet worden verwijderd wordt het aangedane bot verwijderd. Vaak moet het uiteinde van een ledemaat in zijn geheel verwijderd. Maar protheses worden ook vaak gebruikt bij reconstructies. Bijvoorbeeld na een tumor in de kaak.

Hoe wordt het functioneren onderzocht?
Om een indruk te krijgen van klachten aan een prothese zal op de polikliniek LATER naar het functioneren van de prothese worden gevraagd en gekeken.

Wat is er aan te doen?
Goede hygiëne bij uitwendige protheses kan de kans op infecties verminderen. Bij twijfel over het functioneren, bijvoorbeeld door pijn van de prothese, meld dit dan bij je huisarts, orthopeed of tijdens je bezoek aan de LATER polikliniek. Wanneer je geopereerd moet worden, vertel de chirurg dan van tevoren dat je een prothese hebt; hij geeft dan eventueel als voorzorg antibiotica. Extra voorzorgsmaatregelen zijn ook aan te raden vooraf aan een behandeling bij de tandarts.