Ondersteuning

Verwijsgids voor de zorg aan kinderen met een hersentumor
Veel kinderen met een hersentumor krijgen problemen met tempo, aandacht en geheugen. We noemen dit niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Ook kunnen zij lichamelijke gevolgen van de ziekte en/of behandeling hebben. Daarom hebben zij vaak extra ondersteuning en begeleiding nodig. Veel ouders lopen echter tijdens, en vooral ook na de behandeling, vast in een woud van hulpverlening. De VOKK heeft daarom samen met ouders, zorgverleners, SKION en Vilans deze verwijsgids ontwikkeld.

Op Koers
Het Op Koers programma bestaat uit cursussen voor kinderen en jongeren tussen de 8 en 18 jaar die een chronische ziekte hebben of die behandeld zijn voor kanker. Er is sinds kort ook een nieuwe cursus voor jongvolwassenen tussen de 18 en 25 jaar. Jongeren kunnen zich via de website opgeven voor cursussen. Op Koers is een initiatief van het Emma Kinderziekenhuis in samenwerking met het Trimbos Instituut.

Emma at Work
Uitzendbureau Emma at Work helpt jongeren met een chronische ziekte met het zoeken naar een tijdelijke baan, vakantiebaan of vaste werkplek.

Nederlandse Vereniging Psychosociale Oncologie (NVPO)
De Nederlandse Vereniging Psychosociale Oncologie is een beroepsvereniging voor professionals die zich bezighouden met de psychische en sociale aspecten van kanker. In het deskundigenbestand kunt u zoeken naar hulpverleners bij u in de buurt die gespecialiseerd zijn in de begeleiding van (ex-) kankerpatiënten en hun naasten.

FREYA - Vereniging voor mensen met vruchtbaarheidsproblemen
Freya is een patiëntenvereniging die zich inzet voor mensen met vruchtbaarheidsproblemen. Op deze website kunt u terecht voor meer informatie over vruchtbaarheidsproblemen, ervaringsverhalen en lotgenotencontact. Freya heeft ook een eigen magazine dat vier keer per jaar verschijnt.

Helen Dowling Instituut
Het Helen Dowling Instituut biedt psychologische (na)zorg aan mensen met kanker en hun naasten. Er zijn verschillende behandelvormen mogelijk, zowel individueel als in groepen. Daarnaast verricht het instituut onderzoek gericht op de verbetering van de psychologische zorg en verzorgt het bij- en na-scholing aan professionals die werkzaam zijn in de oncologie.

Ingeborg Douwes Centrum
Het Ingeborg Douwes Centrum begeleidt mensen die - op welke manier dan ook - met kanker geconfronteerd zijn (geweest), ongeacht de ziektefase en de prognose. Het centrum richt zich op mensen uit de regio Amsterdam en Noord-Holland.

Stichting Achter de Regenboog
Deze stichting wil kinderen en jongeren ondersteunen bij het verwerken van het overlijden van een dierbare.