Patiëntenverenigingen

VOKK Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker
Uitgebreide site over kanker bij kinderen. De Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker (VOKK) is er voor gezinnen die een kind met kanker hebben of hebben gehad. De VOKK biedt persoonlijk contact, voorlichting en belangenbehartiging.

kanker.nl
Kanker.nl is een initiatief van KWF Kankerbestrijding, patiëntenbeweging Levenmetkanker en IKNL (kennis- en kwaliteitsinstituut voor de oncologische en palliatieve zorg). Zij hebben de handen ineen geslagen om betrouwbare informatie, ervaringskennis en het ondersteuningsaanbod rond kanker op één plek te bundelen en aan te bieden.

ICCCPO International Confederation of Childhood Cancer Parent Organizations
Niet alleen Nederland heeft een oudervereniging. Ook in andere landen hebben ouders van kinderen met kanker zich verenigd. Deze site vertelt daar meer over (Engelstalig).

NFK Nederlandse Federatie van Kankerpatientenverenigingen
Over de bij de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenverenigingen aangesloten verenigingen. De vereniging biedt lotgenoten contact en specifieke informatie over bepaalde vormen van kanker.

Fanconi anemie
Dit is een website voor FA patiënten en hun familie waar zij betrouwbare informatie kunnen vinden over Fanconi anemie, inclusief nuttige links naar uitgebreidere informatie.

Stichting Zeldzame Bloedziekten
Dit is een website voor patiënten en hun familie waar zij betrouwbare informatie kunnen vinden over zeldzame hematologische aandoeningen: Hyper eosinofiel syndroom (HES), Trombotische trombocytopenische purpura (TTP) Auto-immuun hemolytische anemie (AIHA) Diamond-Blackfan-anemie (DBA), Sferocytose en Pyruvaatkinasedeficiëntie (PKD). Tevens biedt deze website een platform voor verwijzing naar de meeste bekende bloedziekten via Overige bloedziekten.

Stichting AA & PNH Contactgroep
De Stichting AA & PNH Contactgroep is een landelijke patiëntenvereniging. De stichting biedt voorlichting aan patiënten met Aplastische Anemie en PNH.