Behandelrichtlijnen

Binnen de structuur van SKION hebben kinderoncologen en collega's uit aanpalende disciplines (o.a. radiotherapeuten, neurochirurgen) in gezamenlijkheid voor verschillende soorten kanker behandelrichtlijnen vastgesteld. Voor een deel van de ziektebeelden betreft het 'clinical trials' of studieprotocollen. Voor elk overig ziektebeeld adviseert SKION een standaard behandelprotocol of 'best available treatment'.
De protocollen zijn op verschillende manieren te benaderen: 1. via de indeling per ziektebeeld, 2. via de lijst van 'actieve protocollen' (dit zijn protocollen waarop patiënten geincludeerd kunnen worden en/of waarvoor data worden verzameld) of 3. via de lijst met alle protocollen.

Er zijn ook protocollen/behandelingen die gevolgd kunnen worden als sprake is van specifieke moleculaire afwijkingen. Dergelijke afwijkingen kunnen over ziektebeelden heen voorkomen.
Deze protocollen zijn te benaderen: via 1. 'Precision Medicine', maar ook 2. via de lijst van 'Actieve protocollen' of 3. via de lijst met ‘Alle protocollen’.


Protocollen bevatten soms informatie die alleen toegankelijk is voor professionals in de SKION Community.
NB: Om deze informatie te bekijken dient U in te loggen.

Daarnaast zijn binnen SKION o.a. een werkgroep Palliatieve Zorg, een Taakgroep Supportive Care en een Taakgroep LATER actief. Ook deze groepen hebben richtlijnen opgesteld voor de betreffende aandachtsgebieden in de zorg voor kinderen met kanker.

Onder 'Overige protocollen' staan in het algemeen de studieprotocollen die niet direct tot doel hebben het resultaat van een behandeling te inventariseren of te verbeteren maar die bijvoorbeeld de 'feasibility' van bepaalde laboratoriumbepalingen willen inventariseren. Ook ziektebeeld overstijgende  studies worden hier genoemd.