Richtlijn Shared Care

De SKION Taakgroep Shared Care maakt beleid voor en coördineert de praktische uitvoering van de mede-behandeling van kinderen met een oncologische aandoening in Nederland in niet-SKION centra, binnen door de Raad van Toezicht van SKION geschetste kaders en richtlijnen. De taakgroep heeft als doel de kwaliteit van deze mede-behandeling te optimaliseren en zoveel mogelijk te uniformeren, namens SKION.


Richtlijnen Shared Care, versie 3, 3 november 2017

Meer informatie over shared care vindt u op de website van het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie.

Laatst bijgewerkt 15 november 2018