'Targeted therapy'

- ALK, MET of ROS1 positieve maligniteiten                                  CRISP

- patiënten met moleculaire afwijkingen                                          ESMART

- patiënten met een TRK-fusie positieve tumor                              LOXO-TRK-15003

- patiënten met een BCL-2 positieve tumor                                    M13 - Venetoclax

- patiënten met een INI-1 negatieve tumor                                     EZH-102

- Kinderen en adolescenten (tussen de 6 en 21 jaar)                     INFORM2
  met refractaire/recidiverende/progressieve
  hoog risico centraal zenuwstelsel tumoren
  OF solide tumoren of nieuw gediagnostiseerde
  hoog risico glioma

- B-cell precursor orT-ALL with demonstrated                                Seludex
  RAS-pathway activating mutations (NRAS, KRAS, FLT3,
  PTPN11, cCBL)