'Targeted therapy'

- ALK, MET of ROS1 positieve maligniteiten                                 CRISP

- patiënten met moleculaire afwijkingen                                        ESMART

- patiënten met een TRK-fusie positieve tumor                             LOXO-TRK-15003

- patiënten met een BCL-2 positieve tumor                                   M13 - Venetoclax

- patiënten met een INI-1 negatieve tumor                                    EZH-102

- patienten met een EGFR positieve tumor                                   Afatinib