Richtlijn Radiotherapie bij ALL

De indicaties voor Radiotherapie bij Leukemie zijn sterk veranderd de afgelopen tijd, met name in het verminderen van de intensiteit van de behandeling en het aantal indicaties waarbij RT geadviseerd wordt. Hierin wordt gewerkt volgens de richtlijnen zoals beschreven in de in Nederland gevolgde behandelprotocollen.

Daarnaast zijn er aparte richtlijnen opgesteld voor Radiotherapie bij kinderen met ALL. Uitgangspunt hierbij is:

-CZS bestraling minimaal bij kinderen >4 jaar.
-Alleen kinderen met CNS recidief, of einde CR1 nog steeds aantoonbare ziekte: RT
CZS
-Alleen kinderen met testis recidief, of einde CR1 nog aantoonbare ziekte: RT testis

De richtlijnen beschrijven de indicaties voor RT en wijze van bestralen bij kinderen met ALL, in relatie tot de gevolgde behandelprotocollen.


Dutch guideline for Radiotherapy in Acute Lymphatic Leukemia, versie d.d. 13-04-2020