Per ziektebeeld

De hierna genoemde behandelrichtlijnen zijn door SKION goedgekeurd en vastgesteld als SKION behandelrichtlijn. 

Deels zijn dit de standaard behandelrichtlijnen uit protocollen die nog in studie- of registratieverband  'open' zijn.
Andere zijn oudere 'afgesloten' protocollen die nog bestaan als standaard behandelrichtlijn.

Op de volgende pagina's staan tabellen met de 'open' protocollen in de derde kolom en de 'afgesloten' protocollen in de tweede kolom.

Informatie over het opstellen, indienen, beoordelen en evalueren van behandelrichtlijnen is terug te vinden op deze pagina.