Demo page

De Stichting Kinderoncologie Nederland (SKION) is opgericht in 2002 als samenwerkingsverband van de afdelingen kinderoncologie van de academische ziekenhuizen. Binnen de SKION werken kinderoncologen en andere professionals op dit gebied nauw samen.

Nieuwe fase

Met de opening van het Prinses Máxima Centrum brak voor SKION een nieuwe fase aan. De meeste activiteiten zijn inmiddels ingebed in dit centrum. Ook de medewerkers zijn inmiddels in dienst getreden van het Prinses Máxima Centrum.

Per 1/1/2021 blijft SKION als onafhankelijke stichting bestaan en functioneert als wetenschappelijke vereniging van de kinderoncologie. Het borgen van de kwaliteit van de zorg in de kinderoncologie was en zal ook in de toekomst een verantwoordelijkheid van SKION blijven. SKION blijft dan ook de missie van de kinderoncologie bewaken nl. het genezen van alle kinderen met kanker met optimale kwaliteit van leven. Daartoe zal SKION nationale richtlijnen voor diagnostiek en behandeling vaststellen en evalueren zowel voor de behandeling als ook voor follow-up en lange termijn effecten. Ook zal SKION de netwerkfunctie blijven vervullen voor alle professionals in de kinderoncologie.

  • Lorem ipsum
  • Dolor sed amet
  • Pax nove

 

  1. Lorem ipsum
  2. Dolor sed amet
  3. Compara audible
Demo page

Dit is een huis

Over SKION

De Stichting Kinderoncologie Nederland (SKION) is een onafhankelijke stichting met als taak het bewaken van de kwaliteit van zorg in de kinderoncologie. Dat doen we o.a. door richtlijnen op te stellen en te evalueren en door professionals in de kinderoncologie te ondersteunen met heldere informatie en een breed netwerk.