Wat we doen

Onze missie is het bevorderen van de kwaliteit van de diagnostiek, behandeling en follow-up van kinderen en adolescenten met kanker.

De hoofdtaken van SKION zijn:

  1. Het vaststellen van nationale richtlijnen voor diagnostiek, behandeling, follow-up en langetermijneffecten;
  2. Het toezien op de evaluatie van de kwaliteit van standaard zorg door bestaande richtlijnen te evalueren;
  3. Het faciliteren van een netwerk voor professionals.
Wat we doen

Vastleggen en evalueren van richtlijnen

Om het vastleggen en evalueren van richtlijnen te realiseren is een overlegorgaan opgericht: de Centrale Raad. Deze Raad bestaat uit 29 multidisciplinaire professionals, werkzaam in kinderoncologie. De Raad heeft onder meer tot taak om advies te geven over het vaststellen van de richtlijnen. Na goedkeuring worden de richtlijnen online gepubliceerd, en zijn daarmee nationale richtlijnen.

Documenten over het opstellen en beoordelen van richtlijnen vind je hier.

Netwerk voor professionals

Onze netwerkfunctie vervullen we door jaarlijks (meerdere) SKION-dagen te organiseren, voor alle professionals in de kinderoncologie. Tijdens deze SKION-dagen organiseren we informatieve sessies en inspirerende workshops waarmee we waardevolle kruisbestuiving tussen verschillende disciplines stimuleren.

Over SKION

De Stichting Kinderoncologie Nederland (SKION) is een onafhankelijke stichting met als taak het bewaken van de kwaliteit van zorg in de kinderoncologie. Dat doen we o.a. door richtlijnen op te stellen en te evalueren en door professionals in de kinderoncologie te ondersteunen met heldere informatie en een breed netwerk.