Over ons

De Stichting Kinderoncologie Nederland (SKION) is opgericht in 2002 als samenwerkingsverband van de afdelingen kinderoncologie van de academische ziekenhuizen. Binnen de SKION werken kinderoncologen en andere professionals op dit gebied nauw samen. Op die manier wordt er naar gestreefd om de best beschikbare behandeling aan te bieden aan het kind en zijn ouders. De activiteiten van de SKION richten zich op alle vormen van kanker binnen de kinderoncologie.

De zorg voor kinderen met kanker en onderzoek naar kanker bij kinderen is per 1 juni 2018 samengebracht in het  Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie.


Meer informatie over SKION...