Geslaagde SKION-dag EVOLUTIE

19 april 2022

Afgelopen donderdag vond de eerste SKION-dag van 2022 plaats
in het Auditorium van het Prinses Máxima Centrum in Utrecht. Het programma kunt u terugvinden in de syllabus. Bekijk ook de compilatievideo en de fotoreportage onderaan dit artikel. 

Het programma
startte om 8.30 uur met een welkomstwoord van Marc Vincent en Josef Vormoor. 

SKION heeft in het afgelopen jaar een ware transformatie
ondergaan en heeft zich volledig toegelegd op het vaststellen van landelijke
richtlijnen binnen de kinderoncologie en het evalueren daarvan. SKION fungeert
ook (net als van ouds) als netwerk van de professionals en neemt deel aan het
coöperatiebestuur van het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie. De basisregistratie,
stratificatie, de biobank en het diagnostisch lab zijn per 2021 volledig geïntegreerd
in het Prinses Máxima Centrum.

Na de kick-off, was het de beurt aan de verschillende M4C
groepen (de voormalige SKION ziektecommissies). Zij gaven een update over
lopende studies en belangrijke ontwikkelingen op het gebied van:

  • 1) Acute Lymfatische Leukemie
  • 2) Lymfomen
  • 3) Beenmergfalen en myelodysplasie
  • 4) Myeloïde maligniteiten
  • 5) Stamceltransplantatie en immunotherapie

Bijzonder om te zien hoeveel progressie er de afgelopen
jaren is gemaakt in de diagnose en behandeling van kinderen met kanker. Een
mooie verdienste van de jarenlange samenwerking!

Tijdens het middaguur was het tijd voor de lunch. Onder het
genot van een hapje en een drankje hadden professionals tijd om te netwerken én
om kennis te maken met de verschillende initiatieven, projecten en onderzoeken
op verpleegkundig en psycho-sociaal gebied. Tien posters stonden verspreid in
de Foyer en aanwezige namen aandachtig de tijd om de posters te bekijken en
stelden de projectleiders prangende vragen.

Na de lunch startte het middagprogramma. Voor de eerste
parallelsessie hadden professionals de keuze tussen een workshop over een tumor
in de borstkas en over communicatie.

Tijdens de interactieve workshop in het Auditorium werd casuïstiek
geïntroduceerd en werd samen met aanwezigen gereflecteerd. Wat doe je als er
een kind met een bedreigde luchtweg binnenkomt? En wat niet? Tijdens de
workshop communicatie zoomden verschillende professionals samen met een ouder
van een patiënt, in op de eerste weken na diagnose. Welke informatie komt er
dan allemaal op kind en ouder af? En wat kan beter?

Tijdens de tweede parallelsessie werd er in het Auditorium
stilgestaan bij CAR T. Na een korte introductie over CAR T en de lessons learnt
binnen de hemato-oncologie werd aan de hand van stellingen vooruitgeblikt op de
toekomst. Wat kan CAR T betekenen voor de behandeling van solide tumoren? En
wat kan het betekenen binnen de neuro-oncologie? Gelijktijdig werd er in de Kleine
Zaal een informatieve workshop gegeven over de diagnostiek en pathologie binnen
de kinderoncologie. Tijdens deze sessie opende het lab haar deuren. Wat gebeurt
er achter de deuren? En welke samples en kleuringen gebruiken ze bij het diagnosticeren
van kinderkanker?

Na een korte koffiepauze was het tijd voor de veelbelovende
lezing van prof. sir Mel Greaves, hoogleraar celbiologie aan de Cancer
Institute in Londen. In een één uur durende lezing nam professor Greaves aanwezigen
mee in de evolutie van acute lymfatische leukemie (ALL). Zou je ALL in de
toekomst kunnen voorkomen? En welke invloed hebben keizersneden, flesvoeding en
antibiotica op ALL? Een boeiende lezing die meningen aan het denken heeft gezet.

Na de lezing van professor Greaves was het tijd voor een
ander hoogtepunt, de uitreiking van de SKION-award. Marc Vincent reikte de award
uit naar afzwaaiend voorzitter van de Raad van Toezicht van SKION, prof. dr.
Hugo Heij. In zijn speech prees hij Hugo voor zijn betrokkenheid bij de
centralisatie van de kinderoncologie, zijn scherpe blik en collegialiteit. Een
welverdiende beloning voor een prachtige presentatie en loopbaan. Hugo nogmaals
dank voor je eindeloze inzet!

Met de uitreiking van de SKION-award was het formele gedeelte
van de SKION-dag ook ten einde gekomen. Na een kort dankwoord, verplaatste (een
deel van) het gezelschap zich naar de borrel. Dit keer op een externe locatie, op
loopafstand, in the Basket. Een perfecte afsluiter van een intensieve maar
leerzame dag!

We willen alle sprekers, poster presentatoren, technische
crew en leden van de werkgroep bedanken voor zijn/haar inzet. We zijn iedere
keer weer ontzettend verheugd te zien hoe enthousiast en bevlogen jullie
meewerken aan de SKION-dag.

Uiteraard willen we ook graag de sponsoren Eusa Pharma, Jazz
pharmaceuticals, Gilead en Servier bedanken voor hun financiële bijdrage. Zonder
jullie steun kunnen wij deze dag van kennisdeling en reflectie niet organiseren.

Op naar de volgende SKION-dag op 3 november 2022. Zet het
alvast in uw agenda!


Om u een sfeerimpressie te geven van deze dag hebben we een compilatievideo samengesteld. Bekijk de video hier.


Tijdens iedere SKION-dag wordt er een syllabus uitgegeven. Klik hier voor de syllabus van de SKION-dag evolutie op 14 april 2022.


Fotoreportage:

Over SKION

De Stichting Kinderoncologie Nederland (SKION) is een onafhankelijke stichting met als taak het bewaken van de kwaliteit van zorg in de kinderoncologie. Dat doen we o.a. door richtlijnen op te stellen en te evalueren en door professionals in de kinderoncologie te ondersteunen met heldere informatie en een breed netwerk.