Nieuwe landelijke richtlijn: Fertiliteitspreservatie bij jongens met kanker

5 december 2023

Op 5 december j.l. is de richtlijn ‘Fertiliteitspreservatie bij jongens met kanker’ goedgekeurd door de Raad van Toezicht van SKION.

Deze richtlijn is ontwikkeld voor behoud van vruchtbaarheid bij mannelijke patiënten <25 jaar, bij zowel kinderen, adolescenten als jongvolwassenen. De aanbevelingen in de richtlijn omvatten de beoordeling van het risico op vruchtbaarheidsstoornissen en het aanbieden van beschikbare methoden van fertiliteitspreservatie. Voor groepen met hoog risico op verminderde vruchtbaarheid worden de stappen voor fertiliteitspreservatie beschreven. Zo draagt deze richtlijn rond behoud van vruchtbaarheid bij aan een betere kwaliteit van leven.

 

De aanbevelingen zijn voorgesteld door het door de EU gefinancierde onderzoeksproject PanCareLIFE in samenwerking met de Internationale Richtlijn Harmonisatiegroep Late Effecten van Kinderkanker (IGHG). De klinische praktijk erkent de noodzaak van een wereldwijde consensus richtlijn waarbij bestaand bewijsmateriaal en internationale expertise gebruikt wordt om transparante aanbevelingen te ontwikkelen.

Vanaf heden is de richtlijn een landelijke richtlijn en beschikbaar op de SKION-website en op iMáxima

Over SKION

De Stichting Kinderoncologie Nederland (SKION) is een onafhankelijke stichting met als taak het bewaken van de kwaliteit van zorg in de kinderoncologie. Dat doen we o.a. door richtlijnen op te stellen en te evalueren en door professionals in de kinderoncologie te ondersteunen met heldere informatie en een breed netwerk.