Nieuwe landelijke richtlijn: Fertiliteitspreservatie bij meisjes met kanker

13 februari 2024

Op 11 februari 2024 is de richtlijn ‘Fertiliteitspreservatie bij meisjes met kanker’ goedgekeurd door de Raad van Toezicht van SKION.

Deze richtlijn is ontwikkeld voor behoud van vruchtbaarheid bij vrouwelijke patiënten met kanker (kinderen, adolescenten en jongvolwassenen) jonger dan 26 jaar. De aanbevelingen in de richtlijn omvatten de beoordeling van het risico op infertiliteit en het aanbieden van beschikbare methoden van fertiliteitspreservatie. Voor groepen met hoog risico op verminderde vruchtbaarheid worden de stappen voor fertiliteitspreservatie beschreven. Zo draagt deze richtlijn voor behoud van vruchtbaarheid bij aan een betere kwaliteit van leven.

 

De aanbevelingen zijn voorgesteld door het door de EU gefinancierde onderzoeksproject PanCareLIFE in samenwerking met de Internationale Richtlijn Harmonisatiegroep Late Effecten van Kinderkanker (IGHG).

Vanaf heden is de richtlijn een landelijke richtlijn en beschikbaar op de SKION-website en op iMáxima.

Over SKION

De Stichting Kinderoncologie Nederland (SKION) is een onafhankelijke stichting met als taak het bewaken van de kwaliteit van zorg in de kinderoncologie. Dat doen we o.a. door richtlijnen op te stellen en te evalueren en door professionals in de kinderoncologie te ondersteunen met heldere informatie en een breed netwerk.