Nieuwe landelijke richtlijn: Isavuconazol voor de behandeling van schimmelinfecties

18 april 2023

Op 14 april j.l. is de richtlijn Isavuconazol voor de behandeling van schimmelinfecties goedgekeurd door de Raad van Toezicht van SKION.

De richtlijn bevat aanbevelingen voor het gebruik van Isavuconazol als tweedelijns geneesmiddel in de behandeling en profylaxe van schimmelinfecties bij kinderen, en is opgesteld onder supervisie van de M4C Supportive Care, onderdeel van de afdeling Quality of Life.

Vanaf heden is de richtlijn een landelijke richtlijn en beschikbaar op de SKION-website en op iMáxima.

Over SKION

De Stichting Kinderoncologie Nederland (SKION) is een onafhankelijke stichting met als taak het bewaken van de kwaliteit van zorg in de kinderoncologie. Dat doen we o.a. door richtlijnen op te stellen en te evalueren en door professionals in de kinderoncologie te ondersteunen met heldere informatie en een breed netwerk.