Nieuwe landelijke richtlijn: mondzorg bij kinderen met chemo en/of radiotherapie of met een verminderde weerstand

29 november 2022

Op 27 november j.l. is de richtlijn ‘mondzorg bij kinderen met chemo en/of radiotherapie of met een verminderde weerstand’ goedgekeurd door de Raad van Toezicht van SKION.

De richtlijn bevat aanbevelingen voor preventieve en curatieve behandeling van mucositis bij kinderen die chemotherapie en/of radiotherapie ondergaan of kinderen met verminderde weerstand. De richtlijn is opgesteld door onderzoekers en zorgprofessionals uit het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie in samenwerking met tandartsen en mondhygiënisten uit het Wilhelmina Kinderziekenhuis én (vertegenwoordigers) van ouders.

Vanaf heden is de richtlijn een landelijke richtlijn en beschikbaar op de SKION-website en op iMáxima.

Over SKION

De Stichting Kinderoncologie Nederland (SKION) is een onafhankelijke stichting met als taak het bewaken van de kwaliteit van zorg in de kinderoncologie. Dat doen we o.a. door richtlijnen op te stellen en te evalueren en door professionals in de kinderoncologie te ondersteunen met heldere informatie en een breed netwerk.