Nieuwe landelijke richtlijn: palliatieve zorg voor kinderen

28 november 2022

Op 7 november j.l. is de richtlijn ‘palliatieve zorg voor kinderen’ goedgekeurd door de Raad van Toezicht van SKION.

De richtlijn is een herziening van de richtlijn uit 2013 en is bestemd voor alle zorgverleners die te maken hebben met kinderen in de palliatieve fase (o.a. in de kinderoncologie). Het doel van de richtlijn is om de zorg voor kinderen in de palliatieve fase te verbeteren door het formuleren van aanbevelingen gericht op organisatie van zorg, besluitvorming, communicatie en afstemming, psychosociale zorg, rouw en nazorg, en symptoombestrijding.

De richtlijn bestaat uit zestien sub-richtlijnen, iedere sub-richtlijn bevat afzonderlijke aanbevelingen voor, een bepaald onderdeel van, de zorg voor kinderen in de palliatieve fase. De richtlijn is opgesteld door experts op het gebied van palliatieve zorg (in de kinderoncologie), richtlijnontwikkeling en patiëntvertegenwoordigers. Daarnaast zijn professionals met aanvullende expertises betrokken geweest bij de ontwikkeling van de sub-richtlijnen.

De richtlijn is gefinancierd door het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) is regiehouder van de richtlijn en verantwoordelijk voor het bijhouden of een richtlijn geüpdated moet worden.

SKION is verantwoordelijk voor het vaststellen van richtlijnen in de kinderoncologie. Na zorgvuldige beoordeling is de voorzitter van de Raad van Toezicht overgegaan tot autorisatie van de richtlijn ‘palliatieve zorg voor kinderen’. Vanaf heden is de richtlijn dan ook een landelijke richtlijn en beschikbaar op de SKION-website en op Pallialine.

Over SKION

De Stichting Kinderoncologie Nederland (SKION) is een onafhankelijke stichting met als taak het bewaken van de kwaliteit van zorg in de kinderoncologie. Dat doen we o.a. door richtlijnen op te stellen en te evalueren en door professionals in de kinderoncologie te ondersteunen met heldere informatie en een breed netwerk.