Nieuwe landelijke richtlijn: Severe Aplastic Anemia (SAA) in children

30 augustus 2022

Op 30 augustus j.l. is de richtlijn Severe Aplastic Anemia (SAA) in children goedgekeurd door de Raad van Toezicht van SKION.

De richtlijn bevat aanbevelingen voor diagnose en behandeling van SAA en is opgesteld door de M4C beenmergfalen en myelodysplasie in samenwerking met het diagnostisch lab, de stamcel transplantatie unit en het
Trial- en Data Center van het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie.

Vanaf heden is de richtlijn een landelijke richtlijn en beschikbaar op de SKION-website en op iMáxima.

Over SKION

De Stichting Kinderoncologie Nederland (SKION) is een onafhankelijke stichting met als taak het bewaken van de kwaliteit van zorg in de kinderoncologie. Dat doen we o.a. door richtlijnen op te stellen en te evalueren en door professionals in de kinderoncologie te ondersteunen met heldere informatie en een breed netwerk.