Verslag SKION-dag 14 april 2022

Donderdag 14 april vond de eerste SKION-dag van 2022 plaats in het Auditorium van het Prinses Máxima Centrum in Utrecht. Het programma startte om 8.30 uur met een welkomstwoord van Marc Vincent en Josef Vormoor.

SKION heeft in het afgelopen jaar een ware transformatie ondergaan en heeft zich volledig toegelegd op het vaststellen van landelijke richtlijnen binnen de kinderoncologie en het evalueren daarvan. SKION fungeert ook (net als van ouds) als netwerk van de professionals en neemt deel aan het coöperatiebestuur van het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie. De basisregistratie, stratificatie, de biobank en het diagnostisch lab zijn per 2021 volledig geïntegreerd in het Prinses Máxima Centrum.

Na de kick-off, was het de beurt aan de verschillende M4C groepen (de voormalige SKION ziektecommissies). Zij gaven een update over lopende studies en belangrijke ontwikkelingen op het gebied van:

  1. Acute Lymfatische Leukemie
  2. Lymfomen
  3. Beenmergfalen en myelodysplasie
  4. Myeloïde maligniteiten
  5. Stamceltransplantatie en immunotherapie

Bijzonder om te zien hoeveel progressie er de afgelopen jaren is gemaakt in de diagnose en behandeling van kinderen met kanker. Een mooie verdienste van de jarenlange samenwerking!

Tijdens het middaguur was het tijd voor de lunch. Onder het genot van een hapje en een drankje hadden professionals tijd om te netwerken én om kennis te maken met de verschillende initiatieven, projecten en onderzoeken op verpleegkundig en psycho-sociaal gebied. Tien posters stonden verspreid in de Foyer en aanwezige namen aandachtig de tijd om de posters te bekijken en stelden de projectleiders prangende vragen.

Na de lunch startte het middagprogramma. Voor de eerste parallelsessie hadden professionals de keuze tussen een workshop over een tumor in de borstkas en over communicatie.

Tijdens de interactieve workshop in het Auditorium werd casuïstiek geïntroduceerd en werd samen met aanwezigen gereflecteerd. Wat doe je als er een kind met een bedreigde luchtweg binnenkomt? En wat niet? Tijdens de workshop communicatie zoomden verschillende professionals samen met een ouder van een patiënt, in op de eerste weken na diagnose. Welke informatie komt er dan allemaal op kind en ouder af? En wat kan beter?

Tijdens de tweede parallelsessie werd er in het Auditorium stilgestaan bij CAR T. Na een korte introductie over CAR T en de lessons learnt binnen de hemato-oncologie werd aan de hand van stellingen vooruitgeblikt op de toekomst. Wat kan CAR T betekenen voor de behandeling van solide tumoren? En wat kan het betekenen binnen de neuro-oncologie? Gelijktijdig werd er in de Kleine Zaal een informatieve workshop gegeven over de diagnostiek en pathologie binnen de kinderoncologie. Tijdens deze sessie opende het lab haar deuren. Wat gebeurt er achter de deuren? En welke samples en kleuringen gebruiken ze bij het diagnosticeren van kinderkanker?

Na een korte koffiepauze was het tijd voor de veelbelovende lezing van prof. sir Mel Greaves, hoogleraar celbiologie aan de Cancer Institute in Londen. In een één uur durende lezing nam professor Greaves aanwezigen mee in de evolutie van acute lymfatische leukemie (ALL). Zou je ALL in de toekomst kunnen voorkomen? En welke invloed hebben keizersneden, flesvoeding en antibiotica op ALL? Een boeiende lezing die meningen aan het denken heeft gezet.

Na de lezing van professor Greaves was het tijd voor een ander hoogtepunt, de uitreiking van de SKION-award. Marc Vincent reikte de award uit naar afzwaaiend voorzitter van de Raad van Toezicht van SKION, prof. dr. Hugo Heij. In zijn speech prees hij Hugo voor zijn betrokkenheid bij de centralisatie van de kinderoncologie, zijn scherpe blik en collegialiteit. Een welverdiende beloning voor een prachtige presentatie en loopbaan. Hugo nogmaals dank voor je eindeloze inzet!

Met de uitreiking van de SKION-award was het formele gedeelte van de SKION-dag ook ten einde gekomen. Na een kort dankwoord, verplaatste (een deel van) het gezelschap zich naar de borrel. Dit keer op een externe locatie, op loopafstand, in the Basket. Een perfecte afsluiter van een intensieve maar leerzame dag!

We willen alle sprekers, poster presentatoren, technische crew en leden van de werkgroep bedanken voor zijn/haar inzet. We zijn iedere keer weer ontzettend verheugd te zien hoe enthousiast en bevlogen jullie meewerken aan de SKION-dag.

De syllabus is te vinden onder documenten en jaarverslagen.

Deze SKION-QoL dag werd financieel mede mogelijk gemaakt door Jazz Pharmaceuticals, Servier Nederland Farma B.V., Eusa Pharma en Gilead Sciences Netherlands B.V.

Over SKION

De Stichting Kinderoncologie Nederland (SKION) is een onafhankelijke stichting met als taak het bewaken van de kwaliteit van zorg in de kinderoncologie. Dat doen we o.a. door richtlijnen op te stellen en te evalueren en door professionals in de kinderoncologie te ondersteunen met heldere informatie en een breed netwerk.