Overzicht recent goedgekeurde SKION-richtlijnen

23 juni 2022

Sinds 2021 zijn de volgende richtlijnen beoordeeld door de Centrale Raad en geautoriseerd door de Raad van Toezicht van SKION:

  • Behandelrichtlijn symptomatische radionecrose in het centraal zenuwstelsel bij kinderen met Bevacizumab (klik hier);
  • Behandelrichtlijn Acute GvHD bij pediatrische SCT patiënten (klik hier);
  • Behandelrichtlijn gebruik Glucarpidase bij HD MTX geïnduceerde acute nierinsufficiëntie resulterend in vertraagde methotrexaat klaring (klik hier).

De richtlijn ‘Severe Aplastic Anemia (SAA) in children‘ is momenteel onder review. Daarnaast heeft SKION commentaar geleverd op de zestien richtlijnen ‘palliatieve zorg voor kinderen, van het IKNL. Naar verwachting zullen de volgende richtlijnen ‘mondzorg‘ en ‘late effecten‘ in de zomer van 2022 het proces ingaan. Tot slot zijn eerste gesprekken gestart over mogelijke richtlijnen op het gebied van fysiotherapie, diëtetiek en pijn.

Over SKION

De Stichting Kinderoncologie Nederland (SKION) is een onafhankelijke stichting met als taak het bewaken van de kwaliteit van zorg in de kinderoncologie. Dat doen we o.a. door richtlijnen op te stellen en te evalueren en door professionals in de kinderoncologie te ondersteunen met heldere informatie en een breed netwerk.