Hematopoietische stamceltransplantatie en immunotherapie

ALL
Conditionering voor SCT
Initieel, Recidief
Studie
ALL
>4 jaar primaire diagnose leukemie, refractair in CZS of CZS recidief, refractair in testis of testis recidief
Recidief, Refractair
Richtlijn
AML
allogene HCT
Initieel
Studie
aGvHD
na SCT, graad ≥ II of progressie/geen respons bij graad I
Refractair
Richtlijn

Over deze pagina

Welke documenten worden gepubliceerd op de SKION-website?
Wat is een richtlijn?
Wat is een klinische studie?
Wat is een (patiënten)registratie?

Over SKION

De Stichting Kinderoncologie Nederland (SKION) is een onafhankelijke stichting met als taak het bewaken van de kwaliteit van zorg in de kinderoncologie. Dat doen we o.a. door richtlijnen op te stellen en te evalueren en door professionals in de kinderoncologie te ondersteunen met heldere informatie en een breed netwerk.