SKION richtlijnen

In concept

Richtlijn febriele neutropenie

Richtlijn incidentaloom

Richtlijn hoogrisico op heupfracturen als gevolg van een kinderoncologische behandeling

Richtlijn laaggradig glioom

Richtlijn osteosarcoom

Richtlijn otoprotectie door STS bij cisplatinum gebruik

 

Onder review

Geen

 

In autorisatiefase

Geen

 

Geautoriseerd door SKION, sinds 2021

Zie overzicht richtlijnen, te herkennen aan het icoontje 

 

Over SKION

De Stichting Kinderoncologie Nederland (SKION) is een onafhankelijke stichting met als taak het bewaken van de kwaliteit van zorg in de kinderoncologie. Dat doen we o.a. door richtlijnen op te stellen en te evalueren en door professionals in de kinderoncologie te ondersteunen met heldere informatie en een breed netwerk.