Update landelijke richtlijn: Follow-up na kinderkanker (LATER richtlijn)

31 oktober 2023

Op 31 oktober jl. is de 2023 update van de richtlijn ‘Follow-up na kinderkanker, meer dan 5 jaar na diagnose’ goedgekeurd door de Raad van Toezicht van SKION.

Deze update van de SKION LATER richtlijn 2010 is gericht op de zorg voor overlevenden van kinderkanker die langer dan 5 jaar na diagnose in langdurige remissie zijn en is bedoeld voor survivors van kinderkanker en hun behandelaars die betrokken zijn bij de follow-up.

De richtlijn is opgesteld door de projectgroep uit het Prinses Máxima Centrum, in samenwerking met zorgprofessionals van de LATER-poli Radboudumc en LUMC. Daarnaast is commentaar gevraagd van twee survivors als afvaardiging van de Vereniging Kinderkanker Nederland.

Door de beschikbaarheid van een landelijke richtlijn zal hoogkwalitatieve zorg geleverd kunnen worden aan alle overlevenden van kinderkanker in Nederland.

Vanaf heden is de richtlijn beschikbaar op de SKION-website.

Over SKION

De Stichting Kinderoncologie Nederland (SKION) is een onafhankelijke stichting met als taak het bewaken van de kwaliteit van zorg in de kinderoncologie. Dat doen we o.a. door richtlijnen op te stellen en te evalueren en door professionals in de kinderoncologie te ondersteunen met heldere informatie en een breed netwerk.