Vergaderdata SKION Raad

De SKION Raad komt in 2024 op onderstaande momenten bijeen.

  • 5 maart
  • 23 mei
  • 23 september
  • 3 december

Over SKION

De Stichting Kinderoncologie Nederland (SKION) is een onafhankelijke stichting met als taak het bewaken van de kwaliteit van zorg in de kinderoncologie. Dat doen we o.a. door richtlijnen op te stellen en te evalueren en door professionals in de kinderoncologie te ondersteunen met heldere informatie en een breed netwerk.