Poliklinieken

De LATER-poliklinieken

De zorg voor overlevenden van kinderkanker is gecentraliseerd op de LATER-polikliniek in het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht. Daarnaast is er ook een LATER-polikliniek in het Radboudumc in Nijmegen en het LUMC in Leiden. Deze poliklinieken besteden speciale aandacht aan de late effecten van de behandeling van kinderkanker.

De LATER-poliklinieken in de verschillende centra hebben hun eigen "lokale" structuur. Klik op de naam van het ziekenhuis voor meer informatie:

Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie

Radboudumc

LUMC

Waarom een LATER-polikliniek?

Late effecten kunnen nog jaren na de behandeling ontstaan. Daarom is het belangrijk dat er gedurende het hele leven goede controle plaatsvindt. Zo kunnen bepaalde problemen opgespoord worden (soms nog voor er klachten optreden) zodat tijdige behandeling of gerichte adviezen gegeven kunnen worden.

Wat houdt een bezoek aan de polikliniek LATER in?

Een bezoek aan de polikliniek LATER bestaat uit een uitgebreid gesprek over eventuele klachten en een algemeen lichamelijk onderzoek. Er zal informatie gegeven worden over de voor jou relevante late effecten. Deze informatie kun je ook terugvinden in zoekmachine op deze website.

Op een aantal afwijkingen zal gecontroleerd worden zelfs voordat er klachten optreden, omdat we weten dat er ook ongemerkt belangrijke problemen kunnen bestaan. Deze controle kan op verschillende manieren gebeuren. Meestal gebeurt dit met lichamelijk onderzoek en het beantwoorden van bepaalde vragenlijsten. Soms is bloedonderzoek, urineonderzoek, echografie van het hart, longfunctieonderzoek of een foto/scan nodig.

Wie welke onderzoeken krijgt, wordt voor iedere persoon apart bekeken. Dit is namelijk afhankelijk van de ziekte en van de behandeling die iemand heeft gehad. De onderzoeken staan beschreven in richtlijn follow-up naar kinderkanker. Deze is samen met de VOKK/VOX met veel zorg opgesteld door kinderoncologen, radiotherapeuten, internisten, huisartsen, psychologen en andere betrokkenen bij de zorg voor overlevenden van kinderkanker,

Wordt mijn bezoek aan de polikliniek vergoed door mijn zorgverzekeraar?

Een bezoek aan de polikliniek LATER valt onder "gewone" patiëntenzorg. De kosten van het bezoek en eventueel aanvullend onderzoek worden vergoed door uw ziektekostenverzekering, maar kunnen ten koste gaan van uw eigen risico.

Uitnodiging

Vanaf 5 jaar na diagnose, krijgt iedereen die in aanmerking komt voor de LATER polikliniek hiervoor een oproep. Dit betekent niet dat er iets aan de hand is, of dat we verwachten iets te zullen vinden. Er is dan ook geen reden tot ongerustheid wanneer u een uitnodiging in de brievenbus vindt.


Bekijk ook de presentatie "Wat kan de LATER-poli voor je betekenen?"