Poliklinieken

De LATER poliklinieken
In elk kinderoncologisch centrum in Nederland bestaat een aparte polikliniek voor overlevenden van kinderkanker, de LATER polikliniek (in sommige centra voorheen PLEK of KLEP). Deze poliklinieken besteden speciale aandacht aan de late effecten van behandeling van kinderkanker.

De LATER poliklinieken in de verschillende centra hebben hun eigen "lokale" structuur. Klik op de naam van het ziekenhuis voor meer informatie:

AMC/EKZ Amsterdam

LUMC Leiden

UMCG/Beatrix Groningen

ErasmusMC/Sophia Rotterdam

Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie Utrecht

VUMC Amsterdam

Radboudumc Nijmegen

Maastricht Universitair Medisch Centrum MUMC+

Waarom een LATER polikliniek?
Late effecten kunnen nog jaren na de behandeling ontstaan. Daarom is het belangrijk dat er gedurende het hele leven goede controle plaatsvindt. Zo kunnen bepaalde problemen opgespoord worden (soms nog voor er klachten optreden) zodat tijdige behandeling of gerichte adviezen gegeven kunnen worden.

Wat houdt een bezoek aan de polikliniek LATER in?
Een bezoek aan de polikliniek LATER bestaat uit een uitgebreid gesprek over eventuele klachten en een algemeen lichamelijk onderzoek. Er zal informatie gegeven worden over de voor jou relevante late effecten. Hierover is schriftelijk materiaal aanwezig. Deze informatie kun je ook terugvinden op deze website.

Op een aantal afwijkingen zal gescreend (controleren op afwijkingen voordat er klachten optreden) worden, omdat we weten dat er ook ongemerkt belangrijke problemen kunnen bestaan. Dit screenen kan op verschillende manieren gebeuren. Meestal gebeurt dit met lichamelijk onderzoek en het beantwoorden van bepaalde vragenlijsten. Soms is bloedonderzoek, urine onderzoek, echografie van het hart, longfunctie onderzoek of een foto/scan nodig.

Wie welke screening krijgt wordt voor iedere persoon apart bekeken. Dit is namelijk afhankelijk van de ziekte en van de behandeling die iemand heeft gehad. De screening staat beschreven in zogenaamde screeningsprotocollen. Deze zijn met veel zorg opgesteld door de kinderoncologen van Nederland, georganiseerd in Stichting Kinderoncologie Nederland (SKION).

Wordt mijn bezoek aan de polikliniek vergoed door mijn zorgverzekeraar?
Een bezoek aan de polikliniek LATER valt onder "gewone" patiëntenzorg. De kosten van het bezoek en eventueel aanvullend onderzoek worden vergoed door uw ziektekostenverzekering, maar kunnen ten koste gaan van uw eigen risico.

Uitnodiging
Vanaf 5 jaar na diagnose, krijgt iedereen die in aanmerking komt voor de LATER polikliniek hiervoor een oproep. Dit betekent niet dat er iets aan de hand is, of dat we verwachten iets te zullen vinden. Er is dan ook geen reden tot ongerustheid wanneer je een uitnodiging in de brievenbus vindt.


Bekijk ook de presentatie "Wat kan de LATER-poli voor je betekenen?"